Thursday, July 30, 2009

TQ... AND SAYONARA

Daripada al-Hasan bin Ali r.a., katanya, saya hafal sesuatu sabda dari Rasulullah s.a.w.:
"Tinggalkanlah apa-apa yang meragu-ragukan padamu, beralih kepada apa-apa yang tidak meragu-ragukan padamu."

Friday, July 24, 2009

IkatJamiN

Bijak dan berani belum tentu menjamin kejayaan,
tetapi bodoh dan penakut pasti menjamin kegagalan.........